Menu     
24 Μαρτίου 2015 - Σχόλια: 0 - Εκτύπωση

Διαγωνισμοί Ειρηνοδικών

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Διορισμός (άρθρο 34 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 2. Ανάκληση του διορισμού (άρθρο 35 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 3. Προσόντα (άρθρο 36 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 4. Κωλύματα διορισμού (άρθρο 37 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 5. Δεν διορίζονται (άρθρο 11 παρ. 11 του ν. 2145/1993 – ΦΕΚ Α88)
 6. Άρση κωλυμάτων (άρθρο 38 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 7. Ειρηνοδίκες (άρθρο 77Α του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 8. Δόκιμοι Ειρηνοδίκες (άρθρο 77Β του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
 9. Παράβολο συμμετοχής σε διαγωνισμό (άρθρο 31 του ν. 1968/1991 – ΦΕΚ Α150/1991)
 10. Το από 9-11-1948 Διάταγμα «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων Εμμίσθων Παρέδρων» (ΦΕΚ Α291) σε συνδυασμό με τα άρθρα 69, 72, 73, 80, 81 και 82 του ν.δ. 962/1971 (ΦΕΚ Α183) και το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1877/1990 (ΦΕΚ Α’ 28)
 11. Η εκάστοτε προκήρυξη του διαγωνισμού Ειρηνοδικών.

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αφού προηγηθεί ο έλεγχος των προσόντων και η διαδικασία επιλογής που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτού του κώδικα.

2. Το διάταγμα του διορισμού δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει: α) τη χρονολογία του διατάγματος, β) όλα το στοιχεία του διοριζόμενου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης), γ) το δικαστήριο στο οποίο τοποθετείται, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δ) το βαθμό.

3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στο διοριζόμενο με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη του διατάγματος διορισμού. Στο έγγραφο ορίζεται και προθεσμία εύλογη, μέχρι τριάντα ημέρες από την επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από το διοριζόμενο. Αν δεν έχει οριστεί, η προθεσμία αυτή είναι τριάντα ημερών. Ύστερα από αίτηση του διοριζόμενου, είναι δυνατό να παραταθεί η προθεσμία αυτή, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, μέχρι τριάντα ακόμη ημέρες.

4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοχή του.

5. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.

6. Ο διοριζόμενος δικαστικός λειτουργός ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, στο οποίο τοποθετείται ως δόκιμος, και μετά τη δοκιμαστική υπηρεσία, ως ισόβιος, σε δημόσια συνεδρίαση του. Οι αντεπίτροποι της επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι διοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ορκίζονται ενώπιον της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι δόκιμοι εισηγητές και οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορκίζονται ενώπιον της ολομελείας των δικαστηρίων αυτών. Οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται σε ειρηνοδικεία ή πταισματοδικεία ορκίζονται ενώπιον του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια αυτά.

7. Ο τύπος του όρκου είναι: «Ορκίζονται να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

8. Η ανάληψη των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού βεβαιώνεται με έκθεση. Αυτή συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της γενικής Επιτροπείας όπου τοποθετήθηκε και υπογράφεται και από το διοριζόμενο.

1. Το προεδρικό διάταγμα του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητώς ή σιωπηρώς. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει όταν, από υπαιτιότητα του διοριζόμενου, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων.

2. Διορισμός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του κώδικα αυτού, είναι δυνατό να ανακληθεί μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του διατάγματος. Αν τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση χωρίς και μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας.

3. Παρά την ανάκληση: α) εκείνος που διορίστηκε παράνομα έχει τις ευθύνες του δικαστικού λειτουργού για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του, β) οι πράξεις του είναι έγκυρες, γ) δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του διορισμού.

1. Δικαστικός λειτουργός δε διορίζεται όποιος δεν έχει ελληνική ιθαγένεια.

2. Έλληνας το γένος που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.

3. Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν δικαστικοί λειτουργοί προτού παρέλθουν 5 έτη από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του (η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012 -ΦΕΚ Α51/12.03.2012- και ισχύει από 02.04.2012)

5. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως ημέρα γέννησης, λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από της ημέρα της γέννησης.

6. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το έτος γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από το μητρώο των δημοτών. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη.

7. Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.

8. Για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού απαιτείται πτυχίο νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

9. Τα απαιτούμενα προσόντα, για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.

10. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων δεν έχουν εφαρμογή για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ. σελ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ):


1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.

2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

1. Δε διορίζεται δικαστικός λειτουργός:

α) Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί απ` αυτές νόμιμα, καθώς επίσης και εκείνος που είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία.

β) Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα.

γ) Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη, και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης.

δ) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο.

ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για – κλοπή (άρθρα 372 – 374 Π.Κ.), – απάτη (άρθρο 386 Π.Κ.), – υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), – εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), – πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), – πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), – πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), – ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.), – ψευδορκία και ψευδή ανωμοτί κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), – παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), – ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), – απιστία δικηγόρου (άρθρο 235 Π.Κ.), – απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), – δωροδοκία (άρθρα 235 – 237 Π.Κ.), – καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), – παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), – συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), – υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), – παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), – έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 – 353 Π.Κ.), – έκδοση ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για – παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών.

(Οι περιπτώσεις του εδαφίου ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 88 παρ. 3 του ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 και ισχύει από 02.04.2012).

στ) Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη,

ζ) Εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης.

η) Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια.

θ) Εκείνος που δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Γιο το ήθος και το χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού:

αα) για τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών – ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων το δικαστικό συμβούλιο του οικείου πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας τους και

ββ) για τους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τριμελές συμβούλιο αποτελούμενο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και δύο μέλη που ορίζονται από την ολομέλεια για ένα έτος. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. (η εξαίρεση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 3 ν. 4186/2013 – ΦΕΚ Α193/17.09.2013).

Σε περίπτωση που η απόφαση του συμβουλίου δεν είναι θετική, ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψήφιων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται, από το συμβούλιο υποχρεωτικά στην ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου.

ι) Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση ε, καθώς και εκείνος που έχει καταδικαστεί με οριστική απλώς απόφαση για ένα απ` αυτά τα αδικήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

ια) Εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται, κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, από επιτροπή στην οποία μετέχει υποχρεωτικώς ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος διευθυντής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Με διάταγμα καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες που εμποδίζουν της είσοδο στη δικαστική υπηρεσία, ο τρόπος εξέτασης της υγείας των υποψηφίων και κάθε άλλη, αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.

Δεν διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, όσοι πάσχουν από γενική αναπηρία ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής ασθενείας.

1. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δεν αίρει το κώλυμα. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.

2. Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της παρ. 1 δεν αίρει το κώλυμα.

*Το άρθρο 77Α προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α150). **Ο τίτλος Ειρηνοδίκες τέθηκε ως άνω αντί του προηγούμενου «Προϋποθέσεις διορισμού στη θέση του Ειρηνοδίκου Δ τάξεως» με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 με έναρξη ισχύος την 02.04.2012.

1. Στη θέση ειρηνοδίκη Δ` τάξεως διορίζεται αυτός που πέτυχε σε διαγωνισμό για πρόσληψη ειρηνοδικών. Ο διαγωνισμός γίνεται από επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον υπ` αυτού οριζόμενο αντιπρόεδρο, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή τον υπ` αυτού οριζόμενο αντεισαγγελέα του Αρείου πάγου, από έναν αρεοπαγίτη που ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δύο καθηγητές του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν του εμπορικού και έναν του αστικού ή του αστικού δικονομικού δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές τους η Γενική Συνέλευση του Νομικού Τμήματος. Της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας ή ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο γραμματέας της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών κατά τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (το όριο ηλικίας των 40 ετών αντικατέστησε το όριο των 35 ετών με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 με έναρξη ισχύος την 02.04.2012). και

α) είναι δικηγόροι ή

β) έχουν διατελέσει δικηγόροι ή

γ) είναι οποιουδήποτε βαθμού και κλάδου υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών και έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος πανεπιστημίου ή ένα έτος, εφ` όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού υπαλλήλου ή

δ) είναι ασκούμενοι δικηγόροι επί ένα τουλάχιστον έτος ή

ε) είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφ` όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών νομικών σπουδών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις και

στ) κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφ` όσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα:

α) αστικό δίκαιο,

β) εμπορικό δίκαιο,

γ) πολιτική δικονομία,

δ) ποινικό δίκαιο,

ε) ποινική δικονομία και

στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

3. Για τους επιτυχόντες καταρτίζεται κατά σειρά επιτυχίας πίνακας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή του μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Οι επιτυχόντες διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις ειρηνοδικών με προεδρικό διάταγμα.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης, καθορίζεται ο τρόπος προκηρύξεως και διενέργειας του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο έλεγχος των προσόντων των υποψηφίων, ο βαθμός που πρέπει να λάβει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί επιτυχών, ο συντελεστής βαθμολογίας κάθε μαθήματος, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων, η σειρά επιτυχίας σε περίπτωση ισοβαθμίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρις εκδόσεως του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τους διαγωνισμούς παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελιών.

* Το άρθρο 77Β προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150).

1. Οι διοριζόμενοι ειρηνοδίκες Δ` τάξεως διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ενός έτους ως δόκιμοι.

2. Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες από του διορισμού τους υποβάλλονται σε εξάμηνη ειδική άσκηση στο πρωτοδικείο της τοποθετήσεώς τους και διατελούν υπό την άμεση ευθύνη και εποπτεία του προέδρου πρωτοδικών, χρησιμοποιούμενοι διαδοχικώς σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις αρμοδιότητες του πρωτοδικείου, ως αναπληρωτές πρωτοδικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναπλήρωσης πρωτοδικών με ειρηνοδίκες. Χρησιμοποιούνται επίσης ως β` ανακριτικοί υπάλληλοι για έναν τουλάχιστο μήνα, με την υποχρέωση να παρακολουθούν και τη λειτουργία εν γένει της γραμματείας του πρωτοδικείου και των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που βρίσκονται στην έδρα του.

3. Κατά τους δύο τελευταίους μήνες της άσκησης ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να αναθέσει στο δόκιμο ειρηνοδίκη, με ειδική κάθε φορά παραγγελία, την εκτέλεση καθηκόντων ειρηνοδίκη και πταισματοδίκη στα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία της περιφέρειας και της έδρας του πρωτοδικείου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η ειδική άσκηση στο πρωτοδικείο του δόκιμου ειρηνοδίκη παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες μετά από γνώμη της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, η οποία προκαλείται από τον πρόεδρό του πριν να συμπληρωθεί το εξάμηνο, εάν διαπιστωθεί ότι η επίδοση δεν κρίνεται απολύτως επαρκής για την ικανοποιητική άσκηση των καθηκόντων του ειρηνοδίκη. Μετά τη συμπλήρωση της κανονικής ή συμπληρωματικής άσκησης στο πρωτοδικείο, οι δόκιμοι ειρηνοδίκες υποχρεούνται να εμφανισθούν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες στο ειρηνοδικείο της πόλης όπου εδρεύει το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί (το τελευταίο αυτό εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006 – ΦΕΚ Α135/04.07.2006 με έναρξη ισχύος την 16.09.2006.

5. Μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας οι δόκιμοι ειρηνοδίκες διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία, μετά από γνώμη της ολομέλειας της οικείου πρωτοδικείου, διαπιστώνει ότι ο κρινόμενος έχει την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση και την ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της αποστολής του ειρηνοδίκη, καθώς και την επιμέλεια, το χαρακτήρα και το ήθος που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα απολύονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας όσοι κρίνονται μη ικανοί.

6. Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες λαμβάνουν τις αποδοχές του ειρηνοδίκη Δ΄ τάξεως.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν.δ. 962/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι γενόμενοι δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν πριν εξετασθούν να καταθέσουν στο γραμματέα του Αρείου Πάγου το οριζόμενο με την απόφαση προκηρύξεως του διαγωνισμού ποσό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων δραχμών».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σήμερα τα εξέταστρα του διαγωνισμού Ειρηνοδικών ανέρχονται σε 20 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 – Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή της οικείας υπηρεσίας, ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις) ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων Πολιτικού και Νομικού της Νομικής Σχολής, ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 10 του Ν.1968/1991.

2 – Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε Ενενήντα (90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.

3 – Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.

4 – Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.

5 – Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

6 – Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.

7 – Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

8 – Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του, ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ.1 περ. ε’ του ανωτέρω κώδικα.

9 – Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ. σελ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ):

1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.

2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

1 – Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών.

2 – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον σας ποινική δίωξη και ότι δεν έχετε παραπεμφθεί με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ.1 περ. ε΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

3 – Πιστοποιητικά υγείας: α) από την πρωτοβάθμια υπηρεσιακή υγειονομική επιτροπή του τόπου κατοικίας και β) από Ψυχίατρο και Ψυχολόγο Δημοσίου Νοσοκομείου.

4 – Ληξιαρχική πράξη γάμου (για τους έγγαμους).

5 – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6 – Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (εφόσον υπάρχουν).

7 – Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).

8 – Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου (εφόσον διατηρείτε την ιδιότητα δικηγόρου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού παραπτώματος.

9 – Αίτηση προς το Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σχετικά με το Ειρηνοδικείο που θα προτιμούσατε να τοποθετηθείτε (προαιρετικά).

10 – Απλή δήλωση για τα υπάρχοντα κωλύματα εντοπιότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

11 – Βεβαίωση του γραμματέα του Δικαστικού Συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι υποβλήθηκε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και τ ου χαρακτήρα σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ. σελ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ):

1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.

2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A/AΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΡΧΗΣΥΝΔΕΣΜΟΣΦΕΚ
1 30-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014 Γ-1756/2014
2 31-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Γ-1819/2014
3 09-01-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -
4 09-01-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -
5 21-01-2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
6 26-01-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014 -
7 25-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014 Υ.Ο.Δ.Δ.
100/2015
8 03-03-2015 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014 -
9 12-03-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -
10 17-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 -
11 19-03-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014 -
12 19-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΤΑΜΙΟΥ -
13 26-03-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΕΚΤΟΙ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ)
-
14 27-03-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΕΚΤΟΙ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ)
-
15 30-03-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
-
16 04-04-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ σε Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία -
17 05-04-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ σε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία -
18 18-04-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ σε Εμπορικό και Ευρωπαικό Δίκαιο -
19 13-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 13701/25-2-2015 απόφασης με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως” (Υ.Ο.Δ.Δ. 100/5-3-2015). Υ.Ο.Δ.Δ.
332/2015
20 10-06-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -
21 12-08-2015 ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣ 4336/2015 (ΦΕΚ A-94/2015) + ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 • Αύξηση οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών κατά 194
 • ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ: 916
A-94/2015
22 31-08-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 13701/25-2-2015 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως» (Υ.Ο.Δ.Δ. 100/5-3-2015) και της με αριθμό 36131/7-5-2015 όμοιας με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η ανωτέρω (Υ.Ο.Δ.Δ. 332/13-5-2015). Υ.Ο.Δ.Δ.
622/2015
23 10-09-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11 -
24 30-09-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ -
25 05-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ -
- ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
12/10/2015


ΛΗΞΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
22/01/2016
ΜΕΛΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

-
26 06-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 1 -
27 07-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) -
28 12-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 2 -
29 21-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 3 -
30 29-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 4 -
31 30-10-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 4 -
32 04-11-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 5 -
33 11-11-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 6 -
34 18-11-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 7 -
35 24-11-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 8 -
36 02-12-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 9 -
37 09-12-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 10 -
38 24-12-2015 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ Νο 11 -
39 22-01-2016 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ -
40 22-01-2016 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ -
41 22-01-2016 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝ -
42 27-01-2016 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2014
-
43 09-02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΕΚ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ-81/2016
44 12-02-2016 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 206 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ -
45 22-04-2016 ΑΠ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ -
46 22-04-2016 ΑΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ -
47 11-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (2016)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.K./47/οικ.13092
Β-1319/2016
48 16-06-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ -
49 21-06-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗΣ Γ-562/2016
- - -
-


Premium WordPress Themes