Menu     

ΣΕ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΟI ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΑΔΕ – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων

ΣΕ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΟI ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΑΔΕ – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων
— Read on ende.gr/σε-πολυ-θετικο-κλιμα-οi-συναντησεισ-του/

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-3-2018

Read on ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-3-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στην Κώ.

Δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στην Κώ.
— Read on http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou/?pcm_id=d2eac7e8-9f57-402d-b83d-a8a8011d90cc

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ και ανάρμοστη συμπεριφορά ενώπιον της Γραμματείας Δικαστηρίου: ΣτΕ Γ΄ Τμ. 325/2018 – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Read on www.humanrightscaselaw.gr

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 325/2018
Ελευθερία έκφρασης (άρ. 10 ΕΣΔΑ) – Δικηγόροι – Υποχρέωση αξιοπρέπειας – Πειθαρχική ποινή επίπληξης για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώπιον της Γραμματείας Δικαστηρίου και διατύπωση απειλών κατά Δικαστή.
(Α) Aπό τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 60 και 64 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) προκύπτει ότι το δικηγορικό επάγγελμα έχει τον χαρακτήρα δημοσίου λειτουργήματος που συνδέεται, ως εκ της φύσεώς του, με την εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης και, για τον λόγο αυτόν, υπόκειται σε καθεστώς ρυθμίσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην ευπρεπή άσκηση αυτού, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος του, αλλά και το κύρος της δικαιοσύνης – Στο πλαίσιο αυτό, οι δικηγόροι οφείλουν να ασκούν ευόρκως το λειτούργημά τους, να εκτελούν ευσυνειδήτως και επιμελώς τις εντολές που τους έχουν ανατεθεί και να επιδεικνύουν αξιοπρεπή συμπεριφορά, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ενώ υποχρεούνται περαιτέρω να συμμορφώνονται και προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τους εσωτερικούς κανονισμούς των δικηγορικών συλλόγων, των οποίων είναι μέλη, και τις λοιπές αποφάσεις των οργάνων διοικήσεώς τους
(B) Κατά την έννοια του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, ο δικηγόρος είναι φορέας δημόσιου λειτουργήματος, είναι όμως και φορέας του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, με κεντρική θέση στην απονομή δικαιοσύνης σε μία δημοκρατική κοινωνία – Ειδικότερα, οι δικηγόροι δικαιούνται να σχολιάζουν δημοσίως την απονομή της δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι η κριτική τους δεν υπερβαίνει ορισμένα όρια – Τα όρια αυτά συνίστανται στους συνήθεις περιορισμούς στη συμπεριφορά των μελών των δικηγορικών συλλόγων, όπως αντανακλώνται στις βασικές αρχές που απαριθμούνται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) για τους Ευρωπαίους δικηγόρους, με ιδιαίτερη αναφορά στην “αξιοπρέπεια”, την “τιμή” και την ακεραιότητα” και στον “σεβασμό για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης” – Τέτοιοι κανόνες συμβάλλουν στην προστασία της δικαστικής εξουσίας από αδικαιολόγητες και αβάσιμες επιθέσεις, που μπορεί να καθοδηγούνται αποκλειστικώς από επιθυμία ή στρατηγική να διεξαχθεί η δίκη στα μέσα ενημέρωσης ή να πληγούν οι δικαστές που χειρίζονται συγκεκριμένη υπόθεση – Έτσι, οι δικηγόροι εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων του δικαστηρίου – εντός της οποίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν μεγαλύτερης ελευθερίας – δεν μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις τόσο σοβαρές που υπερβαίνουν την επιτρεπτή έκφραση σχολίων χωρίς στέρεη πραγματική βάση ούτε μπορούν να διατυπώνουν προσβολές (Ε.Δ.Δ.Α. Morice κατά Γαλλίας της 23.4.2015 Ολομ. σκ. 134 – 139, Bono κατά Γαλλίας της 15.12.2015 σκ. 45 και 46, Αλφαντάκης κατά Ελλάδος της 11.2.2010 σκ. 24 – 27, Čeferin κατά Σλοβενίας της 16.1.2018 σκ. 54 και 59)
(Γ)
Κατηγορία κατά δικηγόρου ότι κατά την εμφάνισή της στις 11.5.2006 στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις για συζητηθείσα αγωγή φέρθηκε ανάρμοστα στη Γραμματέα ΜΝ, η οποία της είπε ότι οι προτάσεις της είναι εκπρόθεσμες και θα τις σφραγίσει ως τέτοιες, φωνάζοντας εξοργισμένη «αλίμονο στη δικαστή αν δεν τις δεχθεί, θα δει τι έχει να πάθει, την έχ[ω] στη λίστα με τους εξαιρετέους δικαστές» και «[ότι] έχει πάρει σειρά σε τηλεοπτική εκπομπή» γνωστού δημοσιογράφου – Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της επίπληξης, στήριξε την κρίση περί του ότι η αιτούσα τέλεσε την ανωτέρω πράξη για την οποία κατηγορήθηκε, με τις απειλές της, διά της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά της δικαστή που είχε εκδικάσει την υπόθεσή της, τις οποίες το Πειθαρχικό Συμβούλιο χαρακτήρισε «κυρίως» ως «λεκτικές υπερβολές», ενόψει αρνήσεως της Γραμματέως να παραλάβει και να σφραγίσει ως εμπρόθεσμες τις προτάσεις της, γεγονός που δημιούργησε αναστάτωση και εκνευρισμό αλλά και σοβαρή παρενόχληση του έργου της Γραμματείας – Περαιτέρω, έκρινε ότι οι ως άνω «λεκτικές υπερβολές» αντίκεινται στην εκ της βασικής διατάξεως του άρθρου 45 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων επιβαλλόμενη δικηγορική αξιοπρέπεια, ο δε δικηγόρος ο οποίος μετέρχεται τέτοιες εκφράσεις και απειλές, έστω ως σχήμα λόγου «οφειλόμεν[ες] στην ένταση και την ψυχολογική αναταραχή της στιγμής», κατά τον χειρισμό δικαστικώς εκκρεμούς υποθέσεως, είναι ελεγκτέος για ανάρμοστη συμπεριφορά – Ενόψει των όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως και δη η αναφορά της σε «λεκτικές υπερβολές» της αιτούσας παραβιάζει την ελευθερία του λόγου και της εκφράσεως της τελευταίας σε συνδυασμό με την επαγγελματική ελευθερία της ως δικηγόρου είναι απορριπτέος ως αβάσιμος (ΣτΕ 2577/2014)

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Το Ειρηνοδικείο Θάσου πρέπει να μετεγκατασταθεί… χθες

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Το Ειρηνοδικείο Θάσου πρέπει να μετεγκατασταθεί… χθες
— Read on www.kavalapost.gr/198124/nikos-panagiotopoulos-irinodikio-thasou-prepi-na-metegkatastathi-chthes/

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.- Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.- Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων
— Read on ende.gr/αδικαιολογητεσ-οι-αντιδρασεισ-του-δ-σ/

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας: Συμβολική διακοπή όλων των εργασιών, την Τετάρτη 14/03/2018 από 9:00 έως 11:00, σε όλα τα γραφεία και τα ακροατήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας: Συμβολική διακοπή όλων των εργασιών, την Τετάρτη 14/03/2018 από 9:00 έως 11:00, σε όλα τα γραφεία και τα ακροατήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
— Read on www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/σύλλογος-δικαστικών-υπαλλήλων-αθήνας-συμβολική-διακοπή-όλων-των-εργασιών-την-τετάρτ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. Χρήστου Νάστα, Πρόεδρου Εφετών, για σχέδια ποινικών αποφάσεων

Συνάδελφοι,

Κατά την πορεία μου στο δικαστικό σώμα, η οποία ξεκίνησε το έτος 1984 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, διαπίστωσα ότι αχίλλειος πτέρνα των ποινικών αποφάσεων που εκδίδονται είναι τα  σχέδια – έντυπα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας, τα οποία έχουν αρκετά λάθη, για τον λόγο ότι δεν παρακολουθούν τις τροποποιήσεις που με καταιγιστικό ρυθμό επέρχονται στο δικαιϊκό μας σύστημα και ιδιαίτερα στην Ποινική Δικονομία. Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ – ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ & ΚΑΝΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Η μικτή ποδοσφαιρική ομάδα των ομάδων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και η Ποδοσφαιρική Ομάδα Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (Π.Ο.Δ.Ε.Ε.) συνδιοργανώνουν το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 13.15΄ μ.μ. (ώρα έναρξης αγώνα) στο Καυτατζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα με στόχο την ενίσχυση του Εθελοντισμού και με κεντρικό σύνθημα:

    ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

&

ΚΑΝΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η Οργανωτική Επιτροπή, ο προπονητής και τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων του Δ.Σ.Θ. για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για τη συνδιοργάνωση φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και στη Διοίκηση του Καυτατζογλείου Σταδίου για την παραχώρηση του ιστορικού γηπέδου.

Θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη σας, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σ΄ αυτόν τον αγώνα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και να ενισχύσετε την όλη προσπάθεια.

Με τιμή

Τα μέλη της Μικτής Ποδοσφαιρικής Ομάδας του ΔΣΘ Αρμενόπουλος – Μέγας Αλέξανδρος – Αριστοτέλης

Τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος

Οι συνέπειες του «εμφυλίου» ανησυχούν τη Δικαιοσύνη |Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στον απόηχο των εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο για την υπόθεση της Novartis, οι χειρισμοί από δικαστικής πλευράς, κυρίως σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, ποιος δηλαδή θα αναλάβει τη σκυτάλη των ερευνών για πολιτικούς και μη, προκαλούν σκληρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Δικαιοσύνης, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό ανάλογο του οποίου δύσκολα μπορεί κανείς να αναζητήσει στο παρελθόν.
— Read on www.kathimerini.gr/951781/article/epikairothta/politikh/oi-synepeies-toy-emfylioy-anhsyxoyn-th-dikaiosynh

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2018 – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2018 – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων
— Read on ende.gr/προκηρυξη-αρχαιρεσιων-2018/

Αποφάσεις Δ.Σ. της 5ης Μαρτίου 2018 – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων

Αποφάσεις Δ.Σ. της 5ης Μαρτίου 2018 – Ένωση Δικαστών και Εισαγγέλων
— Read on ende.gr/αποφάσεις-δ-σ-της-5ης-μαρτίου-2018/

Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας

Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας
— Read on http://www.lawnet.gr/mlawnet/show_news.php?id=37508

Επιστολή Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών, Προέδρου Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης ΕνΔΕ

ΑΡΧΕΙΟ – DOWNLOAD

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ε.Δ.Ε.)

Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2018

Συνάδελφοι/σες

Μετά την προαγωγή μου στον βαθμό του Προέδρου Εφετών και την τοποθέτησή μου στο Εφετείο Αθηνών, είμαι υποχρεωμένος να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου της Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία, ελλείψει αναπληρωματικού, θα παραμείνει αδρανής μέχρι τις επερχόμενες εκλογές της Ενώσεως (Μάιο 2018).

Θέλω από τη θέση αυτή και πριν από την αναχώρησή μου από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, να Σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε δύο συνεχείς θητείες (4 χρόνια) στην Εφετειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης, όπως το ίδιο έπραξαν και οι συνάδελφοι του Εφετείου Θεσσαλονίκης, που με εξέλεξαν δύο συνεχείς θητείες (2015-2017 και 2017-2019) πρώτο τακτικό μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα αυτό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Εφετειακής Επιτροπής, ελπίζω να συνέβαλα στην άμεση και πλήρη ενημέρωση σας για τα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα, τα οποία μας απασχόλησαν την περίοδο αυτή, και να προσέφερα καλές υπηρεσίες στην ευόδωσή τους,

Σας υπόσχομαι ότι δεν θα σταματήσω να ενδιαφέρομαι για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, αν όχι όλα, έστω ορισμένα από αυτά, να επιλυθούν προς το συμφέρον όλων των συναδέλφων δικαστικών λειτουργών.

Συνάδελφοι/σες

Δηλώνω ‘παρών’ στις επερχόμενες εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στις οποίες προτίθεμαι να διεκδικήσω μία από τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με στόχο να λειτουργήσω ενωτικά με όλα τα μέλη του Συμβουλίου για μια ενιαία στάση απέναντι στα προβλήματα που μας ταλανίζουν.

Με εκτίμηση

Χρηστός Νάστας

Πρόεδρος Εφετών

ΑΡΧΕΙΟ – DOWNLOAD

«Ποιον Λες να Πιστέψουν, Εσένα ή Εμένα;» – Η Ιστορία του Αστυνομικού της ΕΛ.ΑΣ. που Βασάνισε Πολίτες με Ηλεκτροσόκ – VICE

Το 2002, ο Γιάννης Παπακώστας και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος βασανίστηκαν με ηλεκτροσόκ στο Α.Τ. Ασπροπύργου. Ο αστυνομικός που τους βασάνισε δεν μπήκε ποτέ φυλακή. Πριν από έναν μήνα, η Ελλάδα καταδικάστηκε από ευρωπαϊκό δικαστήριο.
— Read on www.vice.com/gr/article/437byq/phgaine-na-toy-kaneis-hlektrokollhsh-h-istoria-toy-astynomikoy-ths-elas-poy-basanise-polites-me-hlektrosok

Πέταξαν μπογιές στην είσοδο των δικαστηρίων

Πέταξαν μπογιές στην είσοδο των δικαστηρίων
— Read on www.thessalianews.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (27-2-2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 27-2-2018

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

Ευάγγελος Κασαλιάς Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, μέλος της   Ε.Δ.Ε

Δημήτρης Τράγκας, Εφέτης Αθηνών, μέλος της Ε.Δ.Ε.

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε

Σταματία Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκης, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε


Το Προεδρείο της Ένωσης με την από 27-02-2018 ανακοίνωσή του, την οποία εξέδωσε σε απάντηση της από 24-2-2018 δικής μας ανακοίνωσης, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά αυτά τα οποία καταλογίζει στα μέλη του πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, Δικαστών και Εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων και των περισσοτέρων από εκείνους που τους ψήφισαν στις προηγούμενες αρχαιρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζεται ο εμφύλιος στην Ένωση Δικαστών: Καταγγελία ότι η Ένωση λάμβανε στο παρελθόν δωρεές από τράπεζες και επιχειρηματίες

Συνεχίζεται ο εμφύλιος στην Ένωση Δικαστών: Καταγγελία ότι η Ένωση λάμβανε στο παρελθόν δωρεές από τράπεζες και επιχειρηματίες
— Read on www.legalnews24.gr/2018/02/blog-post_27.html